Okvirni podaci za Danijela o visini vlastitih sredstava