Dopis prema Zvonku Kusiću, predsjedniku HAZU-a

n/r predsjednik gospodin Zvonko Kusić

 

 

            Poštovani gospodine Predsjedniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti!

            Prije svega primite iskrene i srdačne pozdrave. Čestitam Vam na uspješnom vođenju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a tu prije svega mislim na Otvorenost i pristupačnost HAZU-a za sve građane Republike Hrvatske. Nikada prije, HAZU nije bio toliko dostupan svima,  a naročito malom čovjeku.

            Zašto Vam pišem ovo pismo?!  Razlog je, naravno politika, ali ne ona dnevna politika od koje se HAZU opravdano ograđuje.

            U današnje vrijeme politika ili, bolje rečeno, bavljenje politikom zahtijeva od svakoga pojedinca ne samo političku nego li i svaku drugu obrazovanost. Politika je u biti vrlo zahtjevna, ali se u svijetu političke i svake druge demokracije politikom bave oni koji o politici ništa ne znaju. Nažalost, političko kolo u Hrvatskoj predvode oni koji svjesno ili nesvjesno odstupaju od osnovnih postulata biti politike i svega političkoga. Takve osobe od politike su napravile nakaradu, a od sebe šarlatane. I upravo tim  njihovim devijacijama politika danas u društvu ispada karikaturalna spodoba koja je načelno apsolutno  u suprotnosti svojim osnovnim zadaćama u izgradnji hrvatskog društva.

Politika je imanentna svojoj biti, odnosno, politika ima svoj karakter, ako djeluje jednako prema svima i za sve ljude, sukladno njihovim potrebama. To može samo ona politika koja je pravedna i prema nepravednima i prema pravednima. Naravno, politiku provode političari, a sam karakter politike ovisi o karakteru ili o ne-karakteru samih političara. Političari nikada ne smiju smetnuti s uma da politika i političari postoje radi građana, a ne građani i država radi političara i njihovih interesa.

Politika kao sveobuhvatna društvena djelatnost bavi se određenjem i provođenjem toga određenoga u najvećem interesu ljudi radi kojih i postoji. Svjedoci smo da u hrvatskoj državi političari ne ispunjavaju svoju temeljnu zadaću, a ta zadaća jest služenje građanima koji su ih izabrali, jer političari, prije svega, nastoje zadovoljiti svoje osobne interese. U tome slučaju, ne niječe politika koja je sama po sebi plemenita ljudska djelatnost, nego niječu političari temeljne postulate političkoga bitka kao temelja svakog moralnog postojanja po kojem bi političari trebali politički postojati.

            Politika svoju svrhu ima u konzumiranju političkoga bitka bića, u interesu drugosti bitka, po kojemu ona, tj. politika, svoj cilj nalazi u konačnosti ozbiljenja ono-bitka. Jednostavno rečeno, politika i postoji radi ljudi, a ne ljudi radi politike. Politika je sve, čak i ono što nije. Politikom bi se trebali baviti svi, ali politika ipak nije za svakoga!.

Glede svega toga pokrećem inicijativu za osnivanje Hrvatske političke akademije koju bi polazili svi oni koji se bave (ili) žele baviti politikom.  Svrha i zadaća je Hrvatske političke akademije da se pojedinci višestrano obrazuju ili, kazao bih do-obrazuju, tj. da osim političkog djela Akademija bude zastupljena i filozofijom,  poviješću, sociologijom, književnošću, pravom, psihologijom, pedagogijom, komunikologijom, antropologijom, medicinom i teologijom.

            Osnivanjem, Hrvatske političke akademije, Hrvatska osigurava sebi političku i svaku drugu budućnost, jer u vremenima pred nama opstat će samo one države koje će odgajati i školovati svoje političke kadrove.

            Stoga predlažem da Vi kao Predsjednik HAZU-a pokrenete tu inicijativu zbog višestruke nacionalne važnosti za Republiku Hrvatsku. Hrvatskoj je potrebna jedna takva ustanova, a za primjer nam može poslužiti Visoka politička škola u Parizu.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                 Predsjednik Zagorske stranke

                                                                                                                                    Miljenko Jerneić