Financijsko izvješće o donacijama

Financijsko izvješće o donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013 godine.

1. CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb, Kaptol 19        -DONACIJA-          15.000,00 kn             na dan 02.04.2013.