HERCEG BOSNA

HERCEG BOSNA

                Sada je više nego jasno da će Daytonski sporazum – potpisan 21. studenoga 1995. godine u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson pokraj Daytona – doživjeti svoje promjene, u smislu nadogradnje, a u cilju opstanka Bosne i Hercegovine kao države. Daytonski sporazum donio je Srbima zasebni entitet i 49 posto teritorija, a Hrvatima i Bošnjacima Federaciju i 51 posto teritorija. Zna se da je Daytonski sporazum bio nužan kako bi došlo do prekida rata, ali isto tako treba otvoreno reći, da su Hrvati u tom sporazumu prošli najlošije, jer su kao konstitutivni narod naprosto umočeni u Federaciju, u kojoj su Bošnjaci daleko brojniji od Hrvata i nakon Daytona, bilo je samo pitanje vremena kada će ti isti Bošnjaci započeti politiku supremacije nad Hrvatima, a za takvo nešto, najbolje im je poslužio „janjičar Željko Komšić“, kojeg su kakti Hrvata izabrali Bošnjaci, a ne Hrvati kao svojeg službenog predstavnika. I prije sam u svojim tekstovima – kada je u pitanju Bosna i Hercegovina – posebno isticao ukidanje Herceg Bosne kao hrvatski entitet od strane međunarodnih političkih mešetara, kao najveću grešku međunarodne politike. Radi svega toga, danas Bosna i Hercegovina ima velikih problema u funkcioniranju Bosne i Hercegovine kao države, jer se prema Hrvatima od strane Bošnjaka vodi jedna nacionalno isključiva politika, kao da Hrvati uopće ne postoje.  

                Bosna i Hercegovina danas – zahvaljujući Bošnjacima – izgleda kao nekad Jugoslavija u kojoj su Srbi – kao što danas u Federaciji čine Bošnjaci – htjeli dominirati i biti gazde svim narodima u bivšoj državi. Zbog takve rigidne politike Bošnjaka, Bosna i Hercegovina bi se mogla raspasti isto kao i Jugoslavija. U Bosni i Hercegovini postoje tri konstitutivna naroda – Hrvati, Srbi i Bošnjaci – i eliminacijom bilo kojeg od ta tri naroda Bosna i Hercegovina prestaje postojati kao država. Tome svemu najviše je doprinijela salonska politika zapadnih političara koji Bosnu i Hercegovinu gledaju iz birokratske vizure i onako ako to odgovara interesima tih država – Francuska, Velika Britanija, Rusija, SAD – koje od Bosne i Hercegovine žele napraviti nešto poput čudnovatog kljunaša, a najmanje rade u interesu tri konstitutivna naroda – Hrvata,  Srba i Bošnjaka – bez kojih nema postojanja Bosne i Hercegovine. Takva politika ili bolje rečeno politikantstvo od međunarodnih političkih čelnika čisti je politički avanturizam od kojeg Bosna i Hercegovina ima najmanje koristi.

                Da bi se sagradila kuća, prije svega treba napraviti prave temelje, jer samo na pravim temeljima može se dalje graditi kuća. Bosna i Hercegovina je kao država nastala na trošnim temeljima, te je zato danas dovedena u situaciju da se potpuno uruši. Bosna i Hercegovina je složena država. Sastoji se od dvije entitetske jedinice i tri entiteta. Srbi imaju svoju Republiku Srpsku, a Hrvati i Bošnjaci imaju Federaciju. Pa gdje je onda problem? Odgovor je vrlo jednostavan. Hrvati kao konstitutivni narod – uz Srbe i Bošnjake – nemaju svoj zasebni, hrvatski entitet, pa se zbog toga u Federaciji Hrvate pokušava majorizirati od strane Bošnjaka u svakom pogledu. To je glavi razlog zbog kojeg danas Bosna i Hercegovina ne može normalno funkcionirati kao svaka druga država. Eurounijski političari ne mogu, ne žele i(li) neće shvatiti da bez hrvatskog entiteta nema niti Bosne i Hercegovine, a Bošnjaci mogu samo sanjati Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu. Amerikanci su jedini koji mogu urediti Bosnu i Hercegovinu kao državu tri konstitutivna naroda i tri entiteta – Hrvatski, Srpski i Bošnjački. Tek kada Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini, ta ista država se može početi graditi kao građanska država, a nikako ne obratno. Stoga hrvatska politika treba inzistirati na tome da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoju entitetsku jedinicu ili bolje rečeno, da im se vrati Herceg Bosna. Bez Herceg Bosne, isto kao i bez republike Srpske i zasebno Bošnjačke entitetske jedinice nema niti Bosne i Hercegovine kao države. To je jedino pravo i pravedno rješenje za sva tri naroda i bitno za opstanka Bosne i Hercegovine. No, međunarodna politika ili bolje rečeno Amerikanci danas moraju platiti ceh svoje negdašnje promašene i ad hoc politike, o čemu sam pisao u svojim knjigama i na to upozoravao čitavo vrijeme. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, hrvatska politika tu se treba postaviti maksimalistički i od toga se ne smije ni zeru odustati, ako želimo da Hrvati opstanu kao narod u Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina kao država. U suprotnom, doći će do disolucije Bosne i Hercegovine, a onda ćemo na svojim granicama imati veliku Srbiju i džalmahiriju. Nama Hrvatima, a i svijetu, to je najmanje potrebno.

Miljenko Jerneić