Izborna skupština gradske organizacije Zagorske stranke grada Pregrade

         U Pregradi je u petak 30. prosinca 2016. godine održana izborna skupština gradske organizacije Zagorske stranke grada Pregrade. Za Predsjednika je izabran Stjepan Miklaužić, Dopredsjednik je Josip Krog, za Tajnicu je izabrana Anita Miklaužić i Rizničara Josip Gajšak. U Izvršni odbor izabrani su još: Ivan Krsnik, Davorka Antonić i Boris Drvan. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Gordana Krog,  Štefica Gajšak i Davor Antonić.

         Na izbornoj skupštini prisustvovali su: Martina Antolković – Dopredsjednica Zagorske stranke, Dr. Višeslav Ćuk – glavni Tajnik Zagorske stranke i Danijel Antolković – član predsjedništva Zagorske stranke.

        Glavni tajnik Zagorske stranke Dr. Višeslav Ćuk upoznao je prisutne članove skupštine i novo-izbrane dužnosnike Zagorske stranke grada Pregrade sa planom i programom Zagorske stranke za naredne lokalne izbore, koji bi se trebali održati u svibnju 2017. godine. Nagovijestio je da će se do lokalnih izbora održati  u svim gradskim i općinskim organizacijama Zagorske stranke izborne skupštine. Zagorska politička Akademija sa svojim radom počinje početkom proljeća, s time da kao novina tog projekta, Akademija će biti otvorena za široko zagorsko pučanstvo.

        Dopredsjednica Zagorske stranke Martina Antolković obavijestila je prisutne o skorašnjoj izbornoj skupštini žena u Zagorskoj stranci i s ponovnim radom projekta ˝zagorske žene˝. Izborna skupština biti će održana u siječnju 2017. godine.

        Danijel Antolković član predsjedništva Zagorske stranke, nagovijestio je izbore u mladeži Zagorske stranke, a sve to je priprema za naredne lokalne izbore.

 

Predsjednik Zagorske stranke

        Miljenko Jerneić