Master plan – Zagorska bolnica

Zabok, 28. ožujak 2014.

Priopćenje za javnost

 

Master plan – Zagorska bolnica

           

            Reforma zdravstva kroz provođenje takozvanog „Master plana“ Ministarstva zdravlja za građane Krapinsko zagorske županije neće donijeti ništa dobroga, već naprotiv, otežan pristup zdravstvenoj zaštiti za malog čovjeka, smanjenje kvalitete zdravstvene zaštite koja se pruža Zagorcima na teret HZZO, potrebu osobnog plaćanja nekih pregleda i pretraga, nepotrebne troškove putovanja u Zagreb da bi se obavilo potrebne pretrage i preglede uz dugotrajno čekanje.  Postavlja se pitanje čemu služi smanjenje broja akutnih kreveta u Općoj bolnici Zabok za skoro 50% na 158 kreveta do 2016. godine ako se plaćanje usluga izvršava prema DTS-u to jest prema dijagnozama ležećih bolesnika, a ne prema broju kreveta? Ministar nije govorio istinu da će smanjenje broja akutnih kreveta kompenzirati sa dnevnom bolnicom, jer se broj kreveta u dnevnoj bolnici povećava samo za pet. Da li je to uvod u otpuštanje skoro polovice djelatnika Opće bolnice Zabok?! Budući da se potreban broj zaposlenika bolnice određuje upravo prema broju kreveta?

            Shodno tome da jedan liječnik treba ići na oko 2,6 kreveta, a uz to sestre i ostalo osoblje to bi značilo da bi u slučaju smanjenja broja kreveta na 158 akutnih kreveta,  šezdesetak liječnika trebalo napustiti Opću bolnicu Zabok, uz njih dvostruko toliko sestara i pratećeg osoblja. Na žalost, niti sadašnji broj liječnika ne uspijeva zadovoljiti sve zdravstvene potrebe stanovnika Zagorja, a ako se otpuste zdravstveni djelatnici iz zagorske bolnice situacija za zadovoljavanjem zdravstvenih potreba  Zagoraca postala bi katastrofalna.  Činjenica je da OB Zabok školuje na svoj trošak četrdesetak mladih liječnika specijalizanata čije specijalizacije traju 4-5 godina i koji za to vrijeme primaju plaću. Oni bi vjerojatno prvi dobili otkaze nakon što polože ispite. Tako bi zagrebačke klinike prigrabile četrdesetak mladih stručnjaka u koje nisu uložile niti
 kune, a za čije školovanje smo mukotrpno izdvajali novac.

            Također, postavlja se pitanje kada se isprazni pedeset posto kreveta u OB Zabok što će se dogoditi s ispražnjelim prostorima u bolnici i da li se otvara prostor za divlju privatizaciju na Hrvatski način? Dvojbeno je da li uopće Ministarstvo zdravlja ima ovlasti i mandat tako postupati prema OB Zabok, jer na sjednici županijske skupštine na kojoj su upravljačka prava PRIVREMENO prenesena na državu vijećnicima nisu bile predočene takve namjere, a oni to niti u snu ne bi izglasali bez obzira da li se radi o vladajućima ili oporbi. Bilo je rečeno da se to radi zbog sanacije dugova bolnice. Dugovi danas nisu manji nego su veći i uopće nisu sanirani jer država i HZZO ne plaćaju bolnici za izvršene usluge već za napravljenih desetak milijuna kuna usluga plaćaju sedam, pa su dugovi bolnice prešli 57 milijuna kuna nakon tzv. „sanacije“, a prije „sanacije“ bili su manji od 40 milijuna kuna . Konačno, Krapinsko zagorska županija plaća kredit za izgradnju opće bolnice od 300 milijuna kuna, s kamatama i glavnicom dvadesetak milijuna godišnje i plaćat će ga do 2020 godine. Ako država planira divlju privatizaciju županijske opće bolnice ili njezino svođenje na depandansu zagrebačkih klinike ona za to nije dobila mandat niti od zagorskih vijećnika niti od građana KZŽ i morat će za to položiti račun. Mi građani KZŽ  nećemo dozvoliti da zagorci idu u barake, 300 djelatnika bolnice na cestu i zagorska bolnica u besplatni najam.

 

 Predsjednik ZAGORSKE STRANKE

                    Miljenko Jerneić