MOLITVA ZA UKRAJINU

MOLITVA ZA UKRAJINU

O dragi moj Bože

Žene, djeca starci ginu

Da li danas biti se može

Dok ruski zlotvor ubija Ukrajinu

To čini onaj koji duše nema

Luđak ruski što svijetu živjeti ne da

Apokalipsa se Ukrajincima sprema

 U ime izma taj ubija sve od reda.

Milijuni žena i djece male iz Ukrajine bježe

Ruske bombe i granate ruše sve pred sobom

Narod gine, iz dana u dan sve je teže

Za slobodu Ukrajinci se bore, ruskim neće biti robom.

U svojoj sobi gledam Isusa na slici

 Za te jadne ljude molim se Bogu

Vidim na stotine mrtvih na ulici pitam sam sebe kako im pomoći mogu.

Kako pomoći onima što ginu

Živote svoje Ukrajinci za domovinu daju

Vidim sotonu, vraga i đavla u Putinu

O dragi moj Bože, ide li rat kraju?

                                                                                                              U Zaboku, 21. ožujka 2022.

                                                                                                              Miljenko Jerneić