OTVORENO PISMO ŽUPANU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zaista nevjerojatno, ali nažalost i istinito da su na sastanak predstavnika političkih stranaka koje su osvojile mandate u županijskoj skupštini pozvani predstavnici ˝svih političkih stranaka˝, naravno osim Zagorske stranke koja je osvojila jedan mandat u koaliciji sa HDZ-om, ZDS-om, HSP-om, i Hrvatskom strankom zelenih – eko savez.

Mi u Zagorskoj stranci smatramo da se trebaju poštivati svi mandati jednako, i da jedan mandat treba jednako tretirati kao i dva (2) ili pet (5) mandata. Ovo pismo nemojte shvatiti kao napad na Vas od strane ˝političke taštine˝ jedne regionalne političke stranke, (sačuvaj nas Bože), koja djeluje u četiri (4) županije i u svima njima ima osvojene mandate, kako u općinama i gradovima, tako i u mjesnim odborima gradskih četvrti. Želimo ovim putem samo upozoriti Vas da se sve političke stranke moraju tretirati isto, a ne na način kako je to ovaj put učinjeno prema Zagorskoj stranci, a sutra prema nekoj drugoj političkoj stranci.

Također, svjesni smo, da koliko god izgledali ˝mali˝ u očima mnogih političkih stranaka i njihovih djelatnika, Zagorska stranka raspolaže s jednim mandatom u Krapinsko zagorskoj županiji, a isto tako, da zagorska javnost zna, i sa jednim mandatom u Varaždinskoj županiji. Mi smo na to ponosni isto kao što ste i Vi ponosni na osvojene mandate Vaše političke stranke SDP. Zbog toga i ovo otvoreno pismo kojim želimo dati svima do znanja da nećemo dozvoliti političko šikaniranje i marginaliziranje bilo koje političke stranke a ponajmanje Zagorske stranke. Iz tog razloga, moj nedolazak na konstituiranje skupštine Krapinsko zagorske županije shvatite kao protest protiv takvog načina komuniciranja i rada između političkih stranaka koje su osvojile mandate u skupštini Krapinsko zagorske županije.