Priopćenje za javnost

Predsjedništvo Zagorske stranke koje je održano 12.12.2013. godine u Zaboku, donijelo je odluku da se 10 godina postojanja Zagorske stranke održi u gradu Zaboku krajem mjeseca ožujka 2014. godine. Zagorska stranka pokrenula je inicijativu za osnivanje Zagorske političke akademije koju će polaziti svi članovi stranke, kao i svi oni koji bi bili zainteresirani, a nisu članovi Zagorske stranke. Svrha i zadaća Zagorske političke Akademije je, da se pojedinci višestrano obrazuju ili, do-obrazuju, tj. da osim političkog djela Akademija bude zastupljena i filozofijom, poviješću,sociologijom, književnošću, psihologijom, pedagogijom, komunikologijom, antropologijom, medicinom, pravom i teologijom.

U sklopu Akademije sudjelovat će naši-hrvatski akademski autoriteti i stručnjaci, svaki na svom području. Razgovarano je s većim brojem profesora i stručnjaka gore navedenih znanosti, koji su izrazili želju da svoje znanje prenesu polaznicima Akademije.

U mjesecu siječnju 2014. godine, na inicijativu i u organizaciji Zagorske stranke, održat će se sastanak predstavnika veleposlanstva Ruske Federacije sa gospodarstvenicima Zagrebačke i Varaždinske županije.