Pristupnica

  Ime*

  Prezime*

  JMBG*

  OIB*

  Broj osobne iskaznice*

  Datum rođenja*

  Mjesto rođenja*

  Općina/Grad rođenja*

  Država rođenja*

  Zanimanje*

  Završna stručna sprema*

  Telefon/Mobitel*

  Email*

  Prebivalište (adresa s osobne iskaznice)*

  Branitelj/ica*

  Zainteresiran/a za rad u stranci*

  Poruka

  Potpisnik pristupnice dobrovoljno daje podatke u svrhu članstva u zagorskoj stranci – ZS, Sukladno Zakonu o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Statutu Zagorske stranke. Isti će se obrađivati i čuvati u svrhu članstva u ZS-u te se u druge svrhe neće upotrebljavati.