Pristupnica

Ime*

Prezime*

JMBG*

OIB*

Broj osobne iskaznice*

Datum rođenja*

Mjesto rođenja*

Općina/Grad rođenja*

Država rođenja*

Zanimanje*

Završna stručna sprema*

Telefon/Mobitel*

Email*

Prebivalište (adresa s osobne iskaznice)*

Branitelj/ica*

Zainteresiran/a za rad u stranci*

Poruka

Potpisnik pristupnice dobrovoljno daje podatke u svrhu članstva u zagorskoj stranci – ZS, Sukladno Zakonu o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Statutu Zagorske stranke. Isti će se obrađivati i čuvati u svrhu članstva u ZS-u te se u druge svrhe neće upotrebljavati.