U LAŽI SU KRATKE NOGE

U LAŽI SU KRATKE NOGE

                Svjedoci smo, sada već dvadeset godina jedne odnarođene politike u glavnom gradu svih Hrvata – u Zagrebu. Upravo je nevjerojatno da tako dugo traje ta antizagrebačka politika na čelu koje stoji j(a)edan Pajac. Za takvo nešto, krivicu snose svi oni koji su podržavali minulih godina Bokčeka Malog, a naročito političke stranke koje su se spanđale s dotičnim, niš koristi gradonačelnikom. Jedna od političkih stranaka, koju svakako treba spomenuti je takozvana Zagorska stranka za Zagreb, čija je osnovna zadaća da zbunjuje građane i birače grada Zagreba, a ponajviše Zagorce, kojih u metropoli ima između 250 i 300 tisuća. To je politička stranka koja se lažno predstavlja kao tobože „zagorska“, a u biti nije ništa drugo nego li ekspozitura jedne već odavno propale i trule politike, koja ponajmanje radi u interesu, ne samo Zagoraca i purgera već i svih ostalih Zagrepčana. Takozvanu Zagorsku stranku  za Zagreb predstavlja jedna obična beznačajna politička kreatura, koja niti je Zagorac, a niti istinski zastupa zagorske interese. U Hrvatskoj postoji samo jedna Zagorska stranka koja je i nastala zbog toga da politički, gospodarski i kulturno objedini sve Zagorce, pa tako i Zagorce u gradu Zagrebu. Zagorska stranka Grada Zagreba – a ne takozvana Zagorska stranka za grad Zagreb – je istinski zastupnik političkih i svih drugih interesa Zagoraca grada Zagreba. Zato dragi moji purgeri, nemojte nasjedati na kojekakve provokacije od strane takozvane Zagorske stranke za grad Zagreb, jer toj ekspozituri recentne zagrebačke politike, najmanje je stalo do vas purgera, Zagoraca i svih građana Zagreba.

                Mnogima u Zagrebu i šire, gdje žive Zagorci ne odgovara da postoji jedna jaka Zagorska stranka koja će artikulirati interese svih zagoraca, ne samo u gradu Zagrebu već i u čitavoj Hrvatskoj. Nas Zagoraca u Hrvatskoj ima oko jedan miliju, ali naša snaga ne dolazi do značaja zbog toga što smo disperzirani – politički kroz razne političke stranke, intelektualno, financijski, materijalno i kulturno. I još k svemu tome pojavljuju se neka kvazizagorske političke stranke koje s Zagorcima nemaju nikakve veze.

                Zbog svega toga, drage moje Zagorke i Zagorci, ako zaista želite da se jednog dana čuje Vaš zagorski glas, onda je to moguće samo kroz Zagorsku stranku, jer Zagorskoj stranci na prvom mjestu su Zagorci i Hrvatska. Zagorska stranka će u gradu Zagrebu podržati onu političku opciju koja će garantirati, da Milan Bandić zauvijek odlazi u ropotarnicu povijesti gdje mu je već i odavno mjesto.

Miljenko Jerneić