Bokček Mali (gužva vu metropoli)

Bokček Mali (gužva vu metropoli)

            Kaj je, da je. Purgeri su se počeli zdigati protiv Bokčeka Malog, jer nositi jarem dvadeset let, bormec ni mala stvar. Mora se priznati, ti su Purgeri zbilja izdržljivi, moreju toga dosta podnesti. Ali, očito je, više nemreju. Nemreju Purgeri više podnašati takvu štetočinu, ni u političkom, niti u bilo kojem drugom načinu. Moraju se rešiti tata i čobana niš koristi koji je samo štetu napravil vu metropoli, a pokral je tolike penez, da se i sam Bokček Mali tu i tam zacrveni. Sigurno ni od srama već zbog zime koja više ni nego kaj je.

            Svaki put kad Purgeri zajdeju van – i demonstriraju protiv tata – sve ih je više i više, tak da se nadam da bu uskoro čitav Zagreb demostriral protiv Bokčeka Malog kojemu Purgeri trebaju zanavek dati vritnjak, te poslati na besplatnu klopu i pijaću, pravo vu Remetinec. Tam mu je mesto, vreštu i nigde drugde, jer je postal elementarna nepogoda gde god se pojavi.

            Kaj mislite, Purgeri moji! Opljačkal vas je za milijardu kuna. Tolko fali vu gradskoj kasi. Pitajte ga gde su penezi, jer bu inače Bokček Mali sve pokral i ono kaj se more i ono kaj  se ne more fkrasti. Glavno da se krade, jer dok krade Bokček Mali penaze imade.

            Purgeri su se zdigli protiv najvećeg gradskog lopova i tu im zbilja valja čestitati. Sigurno su se ugledali na Puntare iz Seljačke bune koji se sake lete zdigneju protiv Franje Tahija i vlastele, makar nigdar neju pobedili. Za razliku od Puntara, Purgeri znaju da bu tata vrag zel prije ili kasnije i da mu spasa nema. Zato Bokčeka Malog Purgeri tak stiščeju za grkljan da ovaj nemre više ni praf govoriti. Ne znam kak takva lopina može uopće i spati?!

            U metropoli Bokčeku Malom štangu drži HDZ, a u Saboru Bokček Mali drži štangu HDZ-u! Obični ljudi se križaju kad čuju tak nekaj, no oni u HDZ-u još uvijek lojtru držiju tatu koji svojim najbližim kupuje stanove bahateći se svima u metropoli. Umesto da mu HDZ dene štrik oko vrata i da se zanavek reši toga tata. Hadezajčeki mu titraju muda, jer navodno nemaju kuda. No, i tam se zdiže bura, jer normalni članovi HDZ-a to više nemreju trpeti i znaju da se Bokčeka Malog moraju rešiti, a ako to ne učine, nema više vlasti nakon slijedećih parlamentarnih izbora. Dragi moji hadezajci! Vraga treba fpekel poslati, tam mu je mesto.

            S druge strane, politički konkurenti (SDP) spremaju se raspisati referendum, kak bi Bokčeka Malog zanavek poslali vu Remetinec, jer taj se je nakral za deset života, pa je red da barem jednu doživotnu odguli. Tko bi rekel za SDP kak su poduzetni i konkretni, mi Zagorci bi rekli politički pismeni, za razliku od HDZ-a koji zgleda da je još uvek vu prvom razredu osnovne škole.

Miljenko Jerneić