DRVENO ŽELJEZO

DRVENO ŽELJEZO

                Nažalost, mnogim ljudima u Hrvatskoj politika se ogadila, ali ne zbog toga što politika nije opravdala samu sebe kao jednu plemenitu ljudsku djelatnost – u interesu čovjeka, društva i države – već radi političara koji su iznevjerili te osnovne postulate politike. Devijacije u politici koje su prisutne, posljedica su devijantnosti političara. Političari su uzrok devijacija u politici tako da ljudi u Hrvatskoj bježe od politike kao vrag od tamjana. Mnogi bježe u apolitičnost – to jest ne žele se baviti politikom – što je najgora politika od svih politika, jer samim skrivanjem od politike u odabiru apolitičnosti, politika se počinje baviti ljudima umjesto da se ljudi bave politikom. Ima i onih koji u politici nastupaju kao nezavisni. Nezavisni od koga i čega!? U politici se ne može biti nezavisan, jer nameće nam se pitanje: koga ti nezavisni predstavljaju, čije političke interese oni zastupaju i kao takvi, tobože nezavisni, mogu politički djelovati u svakodnevnim političkim okolnostima. Nezavisni kandidati prije svega predstavljaju sebe i svoju osobnost zajedno s nezavisnim kandidatima na pojedinim listama za općinska, gradska i županijska vijeća ili za Sabor. Za politiku takvog, kakti nezavisnog društva možemo reći da oni predstavljaju politiku bez okusa i mirisa, ili kak bi mi Zagorci rekli bez duhe. Ima i onih nezavisnih kandidata koji se u svojim osobnim kandidaturama uzdaju  u logistiku drugih političkih stranaka, pa sami sebe time već na početku svojom neuvjerljivošću politički diskvalificiraju. Postoje i oni nezavisni kandidati koji idu na liste drugih političkih stranaka, želeći kakti sebe pokazati u očima birača kao nešto drugačije i bolje od ostalih političara koji nastupaju ispred svojih političkih stranaka. Postavlja se pitanje samo od sebe: kako to da netko tko je nezavisan može nastupiti na listi HDZ-a ili SDP-a ili bilo koje druge političke stranke? Nezavisni u politici su jedna obična politička farsa u kojoj ti isti nezavisni sami sebe diskvalificiraju na samom početku. Oni koji tvrde da se u politici može biti nezavisan i kao takvi se predstavljaju, najgori su mogući politički izbor za birače. U politici se ne može biti nezavisan, jer jednostavno, čim si u politici, već samim time što djeluješ u politici, tvoj politički angažman ovisi ili zavisi o xy faktora. Oni koji tvrde da se može biti nezavisan u politici obmanjuju javnost, jer biti nezavisan u politici je poput drvenog željeza.

Miljenko Jerneić