Očitovanje o Deklaraciji

OČITOVANJE O DEKLARACIJI

 

Poštovana gospodo!

 

            Što se tiče Deklaracije koju su sastavili HDZ i ZDS, Zagorska stranka ima slijedeće mišljenje i političko stajalište!

            Budući da Zagorska stranka nije učestvovala u pisanju i sastavljanju deklaracije, neozbiljno je od nas tražiti da isto i prihvatimo,  jer da smo i mi učestvovali u tome, sigurno ne bi Deklaracija imala ovakav sadržaj. Zagorska stranka oduvijek je bila za ostanak svih županija u Republici Hrvatskoj, pa tako i Krapinsko zagorske županije. No, ne možemo se složiti s time, da se ˝samo˝ Krapinsko zagorska županija proglasi regijom Hrvatsko zagorje. Hrvatsko zagorje  je kroz hrvatsku povijest oduvijek obuhvaćalo sadašnje prostore Varaždinske i Krapinsko zagorske županije.

            U Deklaraciji podržavamo racionalizaciju poslovanja svih županija.

            Kako Republika Hrvatska ima 122 grada i 420 općina, Zagorska stranka predlaže da gradovi sa svojom administracijom obavljaju sve administrativne poslove općina koje gravitiraju tim gradovima. Na taj način bi država uštedjela znatna financijska sredstva, a učinkovitost djelovanja bila bi daleko veća. Neke općine u Hrvatskoj naprosto nemaju opravdanost svojega postojanja, zbog čega se Zagorska stranka zalaže i predlaže da se takve općine ukinu.

            Mišljenja smo, da nijedna politička stranka kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Krapinsko zagorskoj županiji ne može samostalno odlučivati o sudbini samih građana, pa glede toga Zagorska stranka traži raspisivanje referenduma na kojem će građani Krapinsko zagorske županije donijeti odluku o daljnjem postojanju ili ukidanju županije.

             S osobitim poštoovanjem,

Predsjednik ZAGORSKE STRANKE

Miljenko Jerneić