Poštovani gospodine župane!

Zagorska stranka je na posljednjoj sjednici skupštine Krapinsko zagorske županije postavila pitanje glede prijedloga o proglašenju Ivanščice Parkom prirode, a taj prijedlog upućen je još prije sedam (7) godina gore spomenutom naslovu. Glede toga, ravnateljica gospođa Dijana Klasić, dipl. ing. uputila nam je dopis iz kojeg je vidljivo da je pokrenuta inicijativa samo za proglašenje Hrvatskog zagorja Regionalnim parkom, zajedno u suradnji sa Varaždinskom županijom. 

Ne znamo iz kojeg razloga skupština županije Krapinsko zagorske nije do sada, kao jednu od točaka dnevnog reda razmatrala prijedlog Zagorske stranke o proglašenju Ivanščice Parkom prirode. Ivanščica je znatno veća po površini od Parka prirode Medvednica (proglasio Sabor Republike Hrvatske 1982. godine), i puno bogatija florom i faunom, te stoga smatramo da na slijedećoj skupštini jedna od točaka dnevnog reda, upravo treba biti problematika zaštite okoliša sa konkretnim prijedlogom da Ivanščica postane Parkom prirode i također da se intenzivira prijedlog o proglašenju jednog dijela Hrvatskog zagorja Regionalnim parkom. O svemu tome molimo Vas da izvijestite župana Varaždinske županije kao i skupštinu Varaždinske županije.

Nadamo se, da ćete imati razumijevanja za prijedlog Zagorske stranke o pokretanju inicijative proglašenja Ivanščice Parkom prirode, kao i promptnom opservacijom: Hrvatsko zagorje Regionalni park. Bilo bi najbolje, da je moguće čitavu Republiku Hrvatsku proglasiti Parkom prirode, jer te prirodne ljepote  koje su Bogom dane moramo sačuvati ne samo za nas već i buduće generacije.