Priopćenje za medije

Zabok,  04.12.2018.

Priopćenje za medije

 

                Zagorska stranka sa indignacijom odbija i ujedno protestira radi povišenja cijene komunalnih usluga u gradu Zaboku od strane Komunalno Zabok d.o.o..  Pravi je bezobrazluk od strane istih povećati cijene svojih usluga od 100 – 300%, a Zagorskoj stranci za nevjerojatnih 550%. Zagorska stranka do sada je plaćala 18,65 kuna mjesečno, a povećanjem cijena odvoza smeća trebali bi plaćati, ni više ni manje 103,77 kuna! Zaista nevjerojatno!

            Glede toga Zagorska stranka prekida svaki poslovni odnos sa Komunalno Zabok d.o.o., a isto tako poziva i ostale građane grada Zaboka na bojkot i otkaz usluga odvoza smeća. Ako gospoda nisu u stanju voditi komunalno poduzeće, onda to neka prepuste onima koji će taj isti posao odraditi, neizrabljujući vlastite građane. Građani Zaboka su ogorčeni zbog visokih cijena komunalnih usluga, koja sa pameću nemaju nikakve veze, a ponajmanje sa realnošću trenutka u kojem živimo.

            Što se tiče poduzeća Komunalno Zabok d.o.o., to je za Zagorsku stranku prošlo svršeno vrijeme.

             

 

 

 

Predsjednik Zagorske stranke,

                                                                                                                              Miljenko Jerneić