Potrebe i ciljevi zagorja – Izbori 2015

POTREBE I CILJEVI U GOSPDARSKOM, EKONOMSKOM, POLJOPRIVREDNOM, FINANCIJSKOM I SOCIJALNOM RAZVOJU HRVATSKOG ZAGORJA I REPUBLIKE HRVATSKE

U narednom razdoblju od četiti godine u Krapinsko-zagorskoj županiji potrebno je:

– intenzivirati razvoj gospodarstva (malo i srednje) poduzetništvo, i u taj plan i program obavezno uključiti naše bogate i poslovno uspješne zagorce, te upoznati s time i veleposlanstva stranih zemalja
– razviti do kraja sve naše termalne potencijale ( Stubičke toplice, Šemničke toplice i Sutinske toplice, koje imaju višegodišnju tradiciju, a Sutinske i višestoljetnu tradiciju)
– razviti zdravstveni turizam u svim našim toplicama, sakralni turizam i komgresni turizam
– u Bedekovčini razviti turističke potencijale i uz to uzgoj zdrave ribe ( projekt je Zagorska stranka dala načelniku Darku Banu)
– uređenje naših dvoraca i stavljanje istih u kulturnu ponudu. Naročito što prije urediti dvorac u Poznanovcu, dok se još ima što urediti
– rješiti pitanje neobrađenih površina u našoj županijia, te maksimalno potencirati proizvodnju zdrave hrane
– Ivanščicu proglasiti Parkom prirode i na taj način spasiti je od daljnje devastacije, uništenja i odumiranja flore i faune
– izgraditi i renovirati sve ceste tj. konačno riješiti cestovno pitanje, kanalizaciju i dovesti vodu tamo gdje je još nema, jer to je osnovni preduvjet za sveukupni razvoj
– što se tiče turizma, turizam treba trajati 365 dana u godini na način da se pojedine turističke djelatnost međusobno nadopunjuju. To isto vrijedi i za čitavu Hrvatsku

Što je potrebno učiniti za Republiku Hrvatsku:

– Hrvatskoj je potrebna maksimalna industrijalizacija tj. otvaranje svrsi shodnih proizvodnih pogona, jer bez stavranja novih vrijednosti nema pomaka u cjelokupnom razvoju
– sve poljoprivredne površine treba obrađivati, proizvoditi zdravu hranu kojom ćemo se sami hraniti, hraniti turiste i višak izvoziti. Hrvatska ima potencijala da proizvodi zdravu hranu za trideset miilijuna ljudi
– pašnjake napučiti stokom i proizvoditi razne vrste mesa visoke kvakoće
– s obzirom na vrlo povoljne uvjete, maksimalizirati razvoj, vinogradarstva i proizvodnju kvalitetnih hrvatskih vina, voćarstvo, maslinarstvo, uzgoj smokava, jauka, šljiva, trešnja, višnja, jagoda, badema ( kao primjer može nam poslužiti uzgoj masline, danas imamo oko tri milijuna posađenih stabala – a naše mogućnosti su 10 milijuna)
– osigurati navodnjavanije i natapanje poljoprivrednih površina
– izgraditi kanale : Kupa-Kupa, Dunav-Sava, Sava-Drava čime bi se spriječile poplave, a omogućilo bi se natapanje poljoprivrednih površina
– ozemljiti i ozeleniti našu Jadransku obalu i sve otoke
– uzgoj kvalitetnih vrsta riba u Jadranskom moru
– proglasiti gospodarski pojas. Od stvaranja hrvatske države do danas 17. listopada 2015. godine izgubili smo oko 14 milijardi eura, jer dozvoljavamo Talijanima da besplatno ribare našim morem. O tempora o mores! Ta financijska sredstva mogli smo uložiti u pronatalitetnu politiku i zauvijek se riješiti bijele kuge
– što se tiče pronatalitetne politike, ženama treba pružiti mogućnost da imaju status odgajateljice i to ako one žele, to vrijedi za žene sa četiri i više djelce

– izraditi projekt dijagnostika u sportu djece osnovnih i srednjih škola (stručni plan dijagnostike u sportu koja bi se provodila u osnovnim i srednjim školama satovima tjelesne i zdravstvene kulture, osnovati centar sa stručnim osobama koje bi obrađivale podatke te usmjeravale djecu prema sposobnostima u sportske klubove)
– treba na nivou države osnovati Agrobanku koja bi povoljnim kreditima pratila razvoj poljoprivrede, stočarstva,voćarstva..
– intenzivirati proizvodnju riba u ribogojilištima, a ona zapuštena privesti svrsi
– smanjiti broj općina, gradova, racionalizirati broj zaposlenih u županijama, a Hrvatsku podijeliti na četiri regije: Zagrebačku, Osječku, Riječku i Splitsku, a Grad Zagreb imao bi poseban status
– uz popis Hrvata u Hrvatskoj, treba popisati sve Hrvate u inozemstvu, intenzivirati suradnju, i što je najvažnije pozvati ih da se vrate u svoju domovinu
– našem prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu treba dići spomenik ispred Mimare, jer to je najbolja lokacija, i to naš Francek zaslužuje!

Miljenko Jerneić
Predsjednik Zagorske stranke

Financiranje zagoraca kroz OPG

– oformiti ili aktivirati agenciju za savjetovanje ljudi vezano za atraktivnu kulturu (voće, povrće..) brojni OPG-ovci imaju problem učiniti prvi korak k aktivaciji uzgoja novih i profitabilnih kultura. To se prvenstveno odnosi na kulture kao aronia, goji, trešnja, lješnjak, kruška, jabuka i sl.
– potrebno je kroz agencije aktivirati stručnjake da na terenu vrše edukaciju kako iz zapuštene zemlje napraviti i stvoriti kapital, te iz neprofitabilne zemlje napraviti profitabilne plantaže a sve s ciljem da se potakne zagorce na obrađivanje zapuštenih zemljišta
– osigurati kako stručnu tako i financijsku potporu koja će pratiti investitora
– oformiti zadruge kroz koje bi se vršila stručna edukacija, animacija i financiranje malih projekata

Uloga banaka u razvoju OPG-a

Financijski sektor banaka još uvijek nije sklon financiranju ovakvih projekata te se traže nekretninske garancije ili bilance OPG-a, firmi, obrta koji ne postoje ili ne posluju, zbog čega je potrebno:
– aktivirati bankarski sektor da osigura financijsku potporu i olakša prvi korak u razvoju domaće poljoprivrede
– osigurati državnu tj. regionalnu i lokalnu potporu i garanciju za OPG-ove koji kreču u ovakve projekte
– aktivirati domaće ulagače da kroz lokalnu financijsku instituciju (Zagorska banka, zadruga i sl.) investiraju u ovakve projekte
– usmjeriti zagorske gradonačelnike načelnike da lobiraju i osiguravaju plasman plodova HRVATSKIM trvtkama, poput Podravke, Vindije, Maraske, Done itd, a ne da se voće uvozi
– isto tako sve treba preslikati na državnu razinu te aktivirati diplomate, veleposlanike, ministre da lobiraju i traže izvoz za naše poljoprivrene kulture u cijelu EU
– Hrvatska banka , HPB, mora investirati novac u ovakve projekte i prema ovakvima poljoprivrednicima i time biti ispred svih stranih banaka koje za isto nemaju sluha
– okupljanjem banaka, zadruga, agencija, lokalne i regionalne samouprave, OPG-ova, došlo bi do kvalitetne suradnje koja bi rezultirala uzajamnim financijskim interesima i potrebama

Problematika „švicaraca“ u RH

– problem „švicaraca“ neće biti riješen konverzijom kredita kakva se trenutno nudi
– uzimajući u obzir da je za takve kredite vezano preko 40 000 što zadužnika što jamaca onda je jasno da promjenom ugovora o kreditiranju, banka gubi garanciju zadužnika i jamaca.
– većina korisnika CHF kredita nije više kreditno sposobna jer je glavnica narasla više nego što im je bio iznos koji su dizali
– neki korisnici tih kredita više uopće ne rade ili im se smanjila plaća u međuvremenu
– potrebno je vratiti glavnicu na iznos koji je bio na dan odobrenja kredita, a razliku koja je preplaćena odbiti od glavnice
– trošak i razliku mora snositi banka kao odgovorna financijska institucija i država kao nositelj socijalnog mira svojih građana

Mirovina i mirovinski sustav

– kroz ovakve manje projekte i ovakvu politiku koja potiće i stoji iza malih poduzetnika doći će do stabilnosti malog i srednjeg poduzetništva
– time će se osigurati stalan priljev novaca u proračun čija je garancija da se napravi još veća mirovinska reforma
– potrebno je rasteretiti mlađu generaciju građana za 5% od bruto plaće, te usmjeriti taj novac u investicijske fondove koji nude stabilnost i veću dobit
– državna agencija za osiguranje depozita garantira u bankama depozit u iznosu od 100 000 eura, iako je banka najrizičnija financijska institucija
– banke imaju male prihode na štedne depozite, te hrvatski građani nemaju koristi i njihov novac propada
– država mora garantirati jednak novac i za investicijske fondove, pošto su sigurniji i imaju veći prihod koji će se itekako pozitivno prelizi na buđet, hrvatskih građana
– dugoročnim ulaganjem u investicijske fondove građani će imati više novaca za mirovinu ( ukoliko uzmemo 5% dobiti po godini) nego što će imati uplata u prvi i drugi mirovinski stup
– računica je jasna 200 kn ×12mj×40 g staža = 96 000kn +dobit 5% po godini = 200% što daje iznos od 288 000 kn; 1% mirovine od iznosa je 2880 kn, što je više nego mirovina ostavrena iz mirovinskih stupova
– rasterećenjem građana s 200 kn od bruto plaće dobivamo efekt koji će u budućnosti smanjiti socijalne probleme
– isto tako treba rasteretiti mirovinski sustav, preispitivanjem povlaštenih mirovina vezanih za bivši rat od klojeg je prošlo 65 g!!, a koje se još uvijek isplaćuju iz istog

Danijel Antolković
Dopredsjenik Zagorske stranke i Predsjednik mladeži Zagorske stranke

Što je potrebno učiniti na području socijalne politike Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske?

Temeljni cilj u provođenju socijalne politike, po mišljenju Zagorske stranke je pravovremena, učinkovita socijalna skrb te pružanje socijalnih usluga i prava svim građanima, kao i približavanje socijalnih službi tražiteljima socijalne pomoći i usluga.
Zagorska stranka zalaže se za decentralizciju, kao i za povezivanje različitih društvenih resursa i njihovo koordinirano djelovanje u zajednici.
Osim skupina isključenih s tržišta rada, siromaštvo i isključenost pogađaju starije osobe bez mirovinskih primanja (osobito žene), osobe s invaliditeom, jednoroditeljske obitelji, obitelji s većim brojem djece, manjine i beskućnike.

Ciljevi postavljeni kao prioritetni, prema mišljenju Zagorske stranke, u borbi protiv siromaštva:
– poboljšavanje obrazovne strukture populacije, usklađivanje obrazovanja s zahtjevima tržišta rada i poticanje obrazovanja odraslih
– proširivanje mreža socijalnih usluga, razvijanje sustava izvanistitucionalnih usluga, unaprijeđivanje pristupa uslugama, decentralizacija socijalnih usluga
– ulaganje u prevenciju bolesti i invaliditeta, financijsku stabilizaciju zdravstvenog sustava, ne ugrožavajući jednakost pristupa zdravstvenim uslugama
– razvijanje koncepta socijalnog stanovanja
– rješavanje problema siromaštva starijih osoba

Nadalje, Zagorska stranka smatra, da je za što učinkovitije, cjelovitije djelovanje socijalne politke u zajednici potrebno postaviti slijedeće ciljeve:

– usmjeravanje mehanizma skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa
– razvijanje kulture i senzibiliteta za ostvarivanje prava klijenata te dostupnost službi
– uvođenje novih tehnologija u rad nositelja socijalne skrbi i pomoći
– poticanje razvoja izvan institucionalnih programa skrbi
– uključivanje većeg broja stručnih djelatnika u razna područja edukacije s ciljem usvajanja novih znanja i vještina, te njihovu senzibilizaciju za sve složenija i suptilnija područja socijalne problematike i jačanje stručne kompetentnosti
– intenziviranje nevladinih udruga u pružanju socijalnih usluga
– poticanje specifičnih oblika solidarnosti za socijalno ugrožene osobe
– razvijanje privatnog sektora kao pružatelja socijalnih usluga

Zagorska stranka smatra da se pružanju socijalne pomoći i usluga socijalno ugroženima i nezaposlenima,treba pristupiti s jasno postavljenim prioritetima :

– adekvatna novčana davanja nezaposlenima i socijalno ugroženim
– novčana davanja urediti zakonodavstvom, a kojim se jamči najniži dohodak dostatan za zadovoljavanje osnovnih potreba, uključujući troškove najma i stanovanja;
– kontinuirano provođenje zakonski određenih mjera, a za koja su nadležna tijela jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave (troškovi stanovanja, ogrjev)
– uspostaviti sustav poticanja rada, prvenstveno kroz zakonske odredbe;
– poticanje otvaranja radnih mjesta u lokalnoj zajednici
– pružanje besplatne pravne pomoći.

U cilju zaštite starijih i nemoćnih osoba, po mišljenju Zagorske stranke, potrebno je realiziranje slijedećih mjera:

– osnivanje Centara za pomoć i njegu u kući (dostava obroka u kuću, geronto domaćice)
– osnivanje Domova za starije i nemoćne osobe
– povećanje broja udomiteljskih obitelji
– uključivanje udruga, društvene i vjerske zajednice u pružanju potrebne pomoći osobama starije životne dobi
– osnivanje Gerontoškog centra KZŽ-a, podizanje kvalitete aktivnog starenja
– osnivanje dnevih boravaka (vrtić) za starije i nemoćne osobe
– osnivanje gerijatrijskih ustanova i ustanova za palijativnu skrb (hospicij) kroničnih, teško bolesnih osoba čiji udio u populaciji je u neprestanom porastu.

Nedostatna skrb o osobama s posebnim potrebama, te invalidnim osobama, nameće potrebu za učinkovitijim rješavanjem problema :

– pravovremena skrb o odgoju i obrazovanju osoba s posebnim potrebama
– briga o invalidnim osobama s ciljem socijalizacije i integracije u zajednicu kroz
– zapošljavanje; odstranjivanje arhitektonskih barijera, rehabilitaciju
– adekvatna novčana davanja kroz proračune lokalnih jednica
– osnivanje Doma za osobe s invaliditeom
– osiguranje adekvatnog javnog prijevoza za osobe s invaliditetom

U cilju cjelovite skrbi i poboljšavanja uvjeta života obitelji, Zagorska stranka smatra od iznimne važnosti postavljanje slijedećih ciljeva:

– pomoć za opremu novorođenog djeteta
– pomoć u naravi obiteljima s troje i više djece i jednoroditeljskim obiteljima (mjesečni paketi hrane)
– stipendiranje i pomoć u školovanju djece iz socijalno ugroženih obitelji
– ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji
– besplatno savjetovanje i pomoć u odgoju jednoroditeljskim obiteljima
– zaštitu obitelji od svake vrste nasilja

Martina Antolković, mag. socijalnog rada
član Predsjedništva Zagorske stranke

 

Koaliciju koja prihvaća i dio našeg programa i strategiju razvoja za Lijepu našu.
– Od programa za podizanje industrije, poljoprivrede, a onda i rast cjelokupnog gospodarstva
– Kroz planski razvoj OPG-a, kroz isplatljivije kulture voća i povrća, možemo i treba zaposliti i do 20 000 ljudi u RH samo u tom sektoru
– Donijeti zakone za brže, jasnije te sigurnije financijsko ulaganje stranog i domaćeg novca u isplative projekte (od turizma u četiri godine donijeti projekte za izgradnju 50-ak hotela, od kojih neki već postoje i staviti ih u fazu izgradnje od Kupara – Briona pa na dalje do većih Green field investicija i nova zapošljavanja u sektoru građevine i turizma)
– Smanjiti još parafiskalne namete
– Prilagoditi naše školstvo sadašnjim i budućim potrebama našeg gospodarstva u cjelini
– Moramo zagristi u kiseli kolač i napraviti reformu lokalne samouprave (smanjiti broj općina koje nisu financijski samostalne)
– Modernizirati željeznice, te dovršiti modernizaciju luka morskih i zračnih
– Imati strateške projekte i dinamičke odrednice po prioritetima
– Povećati zaposlenost i smanjiti odlazak mladih ljudi u inozemstvo, nismo se borili u Domovinskom ratu za boljitak Lijepe Naše, a da nam mladi odlaze u tuđi svijet
– Moramo uspostaviti agresivniji nastup na ino-tržištima i stvarati bolje i brže uvjete za plasman naših roba i usluga
– Privatizaciju državnih tvrtki koje nisu od strateškog interesa
– Smanjiti deficit i zaustaviti rast javnog duga (sada je BDP = 90%)
– Očuvanje digniteta i dostojanstva hrvatskih branitelja, te zaštita vrijednosti ostvarenih kroz Domovinski rat
U ovoj koaliciji se nadamo da nećemo biti prevareni kao sa HDZ-om
Zagorska Stranka također raste- SVAKI TJEDAN OGRANAK JEDAN
Zasada djelujemo u KZŽ, Varaždinskoj, Zagrebačkoj i Gradu Zagrebu, a širimo se i na Međimursku županiju i Koprivničko- Križevačku . Kratko rečeno na cijelo kajkavsko područje GDJE SE ČUJE LIJEPI I DRAGI NAŠ KAJ, a to priznajte nije i neće biti samo regionalna stranka i regionalni glas! Svaki će glas biti bitan u ovim izborima, također rastemo, NEMA POVRATKA NA STARO, RASTIMO SVI ZAJEDNO PREMA POBJEDI JER GLAS ZA NAS JE SPAS !

Što je još potrebno učiniti za naše Zagorje?

1.Planski razvoj OPG-a kroz isplativije kulture voća i povrća (nova samozapošljavanja kroz obiteljska gospodarstva).
2.Dovršiti započete cestovne komunikacijske pravce u Hrvatskom zagorju Zabok – Popovac.
3. Modernizirati željeznički promet od Zaprešića do Zaboka.
4. Okrupnjavanje zemljišta za bolji i isplativiji rad u poljoprivredi.
5. Poticati razvoj IT tehnologije te energetskog centra sa poduzetničkim inkubatorom za male i srednje tvrtke.
6. Izgradnja i dovršenje hotela u Stubičkim Toplicama, Krapinske Toplice u smislu povećanja kontinentalnog turizma i nove zaposlenosti u Hrvatskom zagorju.
7. Poticati samozapošljavanje kroz seoski turizam.

Glavni tajnik ZS
Rajko Bartolin