Prvi dan Zagorske političke Akademije

U subotu dana 08.02.2014. godine , započeo je projekt Zagorske stranke s političkom Akademijom kojoj je voditelj Ivan Zvonimir Čičak, koji je ujedno bio i prvi predavač sa temom: ˝Politika danas u svijetu i Republici Hrvatskoj˝. Članovi Zagorske stranke bili su oduševljeni predavanjem Ivana Zvonimira Čička. Ivan Zvonimir Čičak bio je zadovoljan učešćem  svih članova u raspravi o politici danas u Hrvatskoj.