Vjera u Boga

Vjera u Boga

U davnini vladala je kolera i kuga

Danas svijetom vlada neka bolest druga.

Nema više smijeha, zadovoljstva ni sreće

Jer korona u smrtonosni pohod kreće.

Umiru ljudi stari i mladi

Kako više živjeti u nadi?

Smrt je svuda oko nas

Dok ljudi čekaju da dođe spas.

Mnogi su se odrekli vjere i Boga

A time samoga sebe i života svoga.

Izabrali su smrt umjesto biti

Zato više sreću ne mogu sniti.

Svi su oko nas naprosto ludi

Pa onda čovječe ti pametan budi.

Da li su stigli posljednji dani?

Tko bi to znao, možda samo odabrani.

Želimo li život, uzdajmo se u Boga

Našu jedinu nadu i spasitelja svoga.

                                                                                              U Zaboku, 29. travnja 2020.

Miljenko Jerneić